લોકરક્ષક દળની 6 જાન્યુઆરીએ લેવાયેલી ફેર પરીક્ષા રદ કરવા હાઇકોર્ટમાં રિટ..5 ઉમેદવારોએ બારકોડ સ્ટીકર, પ્રશ્નપત્રમાં ગેરરીતની આશંકાએ કરી રીટ


લોકરક્ષક દળની પરીક્ષા મામલે હાઇકોર્ટમાં પિટીશન કરવામાં આવી છે. જેમાં પરીક્ષા રદ કરવાની માંગણી કરવામાં આવી છે. LRDની ભરતી પરીક્ષા રદ કરવા હાઈકોર્ટમાં રિટ કરાઇ છે.
5 ઉમેદવારોએ ગેરરીતીની આશંકાએ રીટ કરી છે. જેમાં ઉત્તરવહીમાં બારકોડ સ્ટીકર, પ્રશ્નપત્ર કોરૂ રહેવા મુદ્દે અરજી કરાઇ છે. 6 જાન્યુઆરીના રોજ LRDની પરીક્ષા યોજાઈ હતી.
પાંચ જેટલા પરીક્ષાર્થીઓ દ્વારા હાઈકોર્ટમાં પરીક્ષા રદ કરવા બે અલગ અલગ પિટીશન દાખલ કરવામાં આવી છે. બારિયા ગીતાએ 2122 નંબરની પિટીશન દાખલ કરાવી છે.
ગીતાને છ ડિસેમ્બરે આપેલ પરીક્ષામાં અધૂરું પેપર આપવામાં આવ્યું હતું. જેથી ન્યાય માટે તેણે હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા છે. બીજી તરફ 2123 નંબરની પિટીશન ચાર પરીક્ષાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવી છે. જેમણે લોક રક્ષક દળની પરીક્ષા રદ કરી નવેસરથી લેવા માંગણી કરી છે.
આ મામલે અરવલ્લી જીલ્લાના જીલ્લા પંચાયતના સભ્ય કીર્તિ પટેલે પરીક્ષા રદ કરવા સીએમઓ અને પીએમઓને પણ લેખિત રજૂઆત કરી છે. હવે હાઈકોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરી પરીક્ષા રદ કરવા માંગણી કરી છે.